fbpx

Cerere pentru întrunirea membrilor Comitetului consultativ

În data de 6 septembrie 2022, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1.081 privind înființarea Comitetului consultativ pentru asistență privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizare. Potrivit ordinului, scopul comitetului este de a asigura consultanță de specialitate și de a elabora propuneri și/sau recomandări pentru o bună desfășurare a procesului de decarbonizare. Aceste propuneri și recomandări vor fi bazele deciziilor luate de către Comitetul interministerial al cărbunelui. De asemenea, comitetul are rol și în asigurarea funcționării optime a Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea realizării activităților din cadrul procesului de decarbonizare a sectorului energetic. 

Având în vedere aspectele menționate mai sus, în calitate de Ministru al Economiei, responsabil pentru coordonarea activității Comitetului, vă rugăm să dispuneți începerea activității acestuia în cel mai scurt timp posibil: 

  1. Procesul de decarbonizare este deja în desfășurare, iar perioada de realizare a acestui proces este de mai puțin de 10 ani (2032). Având în vedere faptul că procesul este unul complex, cu impact asupra mai multor sectoare (social, economic, al muncii etc.) coordonarea grupurilor, dar mai ales coordonarea internă a membrilor fiecărui grup și planificarea procesului de decarbonizare trebuie să înceapă cât mai curând.  
  2. Acest comitet este constituit din reprezentanți ai consiliilor județelor/municipiilor/orașelor pe ale căror teritorii are loc producerea de energie din cărbune sau exploatare de cărbune, reprezentanți ai companiilor aflate în proces de decarbonizare (CEO, CEH), reprezentanți ai societății civile, lideri ai sindicatelor și reprezentanți ai mediului universitar. Mare parte dintre membrii acestui comitet sunt direct implicați sau afectați de acest proces de decarbonizare, astfel că aceștia sunt cei mai în măsură să ofere toate informațiile necesare pentru elaborarea de propuneri sau recomandări. 
  3. Orice propunere sau recomandare elaborată în cadrul Comitetului consultativ trebuie discutată, votată și aprobată de majoritatea reprezentanților din Comitet, astfel că este nevoie de o bună organizare, cât mai curând posibil.  

 

Pentru această inițiativă, entitățile implicate în Comitetul consultativ semnatare sunt: