fbpx

Șase organizații de mediu contestă alocarea a 3,3 milioane de euro din bugetul statului pentru exproprieri și extinderi de cariere de cărbune

Greenpeace România și organizațiie Miningwatch, Terra Milleniul Trei, Bankwatch România, 2Celsius și Efectul Fluture au solicitat[1] astăzi guvernului României să respingă un proiect de hotărâre. În scrisoarea deschisă, organizațiile au contestat inițiativa de alocare a 3,3 milioane de euro de la bugetul de stat către Complexul Energetic Oltenia (CEO). Hotărârea contestată ar urma să aloce acești bani pentru exproprieri în vederea extinderii carierei de lignit Jilț Nord, din județul Gorj.

Cauza de utilitate publică – cu tăvălugul peste dreptul de proprietate

Exproprierile vor prejudicia o parte din locuitorii vizați direct. Nota de fundamentare pentru proiectul hotărârii de guvern în cauză menționează că unii dintre proprietari refuză să fie expropriați[2]. Semnatarii scrisorii susțin faptul că negocierile nu se desfășoară în condiții juste și că dreptul de proprietate al locuitorilor din zonă nu trebuie încălcat de nici un guvern. Proiectului i-a fost atribuit statutul de cauză de utilitate publică, ce va scuti CEO de efortul derulării unui proces just de negociere. ONG-urile subliniază că mineritul energetic nu își mai are locul în rândul cauzelor de utilitate publică, într-o țară europeană din secolul XXI.

Pagube de mediu

Hotărârea de guvern propusă va aduce daune iremediabile mediului natural. Dintre sutele de hectare vizate pentru expropriere fac parte și suprafețe împădurite, a căror defrișare va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului.

În plus, defrișările provocate vor avea ca scop extracția de cărbune, combustibilul cu cel mai mare aport la efectul de seră, responsabil pentru schimbările climatice. Astfel, prejudiciul adus mediului este unul dublu. Nu în ultimul rând, emisiile toxice provenite din arderea cărbunelui – oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi în suspensie și mercur – afectează negativ sănătatea populației din întreaga țară și din regiune[3].

Posibil infringement din partea Comisiei Europene din cauza nerespectării condițiilor de concurență

În forma propusă, hotărârea de guvern va crea un avantaj competitiv pentru unul dintre participanții în piața energetică, în raport cu ceilalți. În cazul carierei Jilț Nord, Complexul Energetic Oltenia va primi un ajutor de peste 3,3 milioane de euro, de la bugetul de stat, pentru plata compensațiilor către localnicii expropriați. Nota de fundamentare aferentă hotărârii nu identifică vreun impact asupra mediului concurențial, nu menționează vreun ajutor de stat[4], iar în privința avizării de către Consiliul Concurenței, documentul concluzionează că „Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu.”. ONG-urile semnalează importanța acestor efecte și solicită analizarea situației de către Consiliul Concurenței[5]. De asemenea, semnatarii atenționează că sprijinul financiar oferit de către stat unei companii contravine normelor europene privind concurența, fapt ce va putea determina deschiderea unui nou caz de infringement[6] din partea Comisiei Europene.

Sectorul termo – agonie cu bani publici

ONG-urile mai subliniază că hotărârea de guvern în cauză este dăunătoare și din punct de vedere economic. Astfel, sumele alocate pentru susținerea artificială a sectorului termo ineficient[7], asupra căruia planează acuzații de corupție și de interese politice obscure, ar trebui direcționate către măsuri de redresare economică. Guvernul trebuie să ofere planuri de redresare pentru zonele miniere, planuri care să stimuleze investițiile în sectoare noi de activitate, precum și reconversia forței de muncă disponibilizate din minerit și din activitățile conexe.

În prezent, pe website-ul Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri este afișat pentru consultare proiectul HG privind aprobarea amplasamentului şi începerea exproprierilor pentru suprafețele aflate în proprietate privată, situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică – „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”.

Scrisoarea catre ministrul energiei, aici.

Informații de contact:

Ionuț Cepraga, coordonator de campanii Greenpeace România, ionut.cepraga@greenpeace.org,

0724302487

 


[2] Nota de fundamentare pentru Hotărârea Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, Secțiunea 2 – Motivul emiterii proiectului de act normativ. http://energie.gov.ro/files/download/ad4d42db64cefe7

[4] Nota de fundamentare pentru cariera Jilț Nord, Secțiunea 3 – Impactul socio-economic al proiectului de act normativ, punctul 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat http://energie.gov.ro/files/download/ad4d42db64cefe7

[5] Solicitarea de astăzi a fost transmisă spre știință și Consiliului Concurenței

[6] Comisia Europeană a deschis deja un dosar de infringement în cazul extinderii carierelor de lignit din județul Gorj ce deservesc termocentralele Complexului Energetic Oltenia. Extinderea exploatărilor de lignit pe o suprafață de 700 de hectare se realizează fără acord de mediu.  http://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/schimbari-climatice-energie/carbunele-energia-trecutului/infringement-defrisari-gorj/