fbpx

Prosumeri în România

Procesul transformativ al sistemului energetic tradițional a început deja în Europa odată cu elaborarea conceptului Uniunii Energetice care „pune cetățenii în prim-plan, în care cetățenii își asumă rolul de motor al tranziției energetice, beneficiază de noi tehnologii pentru a-și reduce facturile și participă activ la piață și, de asemenea, în care consumatorii vulnerabili sunt protejați.”

Noile inițiative politice și de reglementare recunosc rolul fundamental al consumatorilor în atingerea potențialului maxim al Pieței Energetice Europene și modul în care aceștia pot participa în mod benefic la procesul de tranziție energetică.

Înțelegerea conceptului

Termenul de prosumer este relativ nou în domeniul energetic și se referă la consumatorii de energie care produc și consumă energie electrică în același timp. Energia produsă este utilizată pentru nevoile lor energetice, excesul fiind livrat în rețea, iar în cazul unei producții scăzute, energia necesară poate fi cumpărată tot din rețea. Astfel, prosumerii sunt concomitent și producători, și consumatori.

Noțiunea se poate referi la prosumeri rezidențiali – cetățeni care produc energie electrică pe proprietatea lor, în principal prin instalarea de panouri solare fotovoltaice pe acoperișuri; prosumeri comerciali – IMM-uri, magazine mari, clădiri de birouri și alte clădiri care consumă energia pe care o produc; sau prosumeri publici – instituții publice care auto-generează electricitate.

Prosumeri în Europa

La nivel european, prin pachetul Energie curată pentru toți europenii, Comisia a vrut ca Uniunea Europeană să devină un lider în procesul de tranziție către un sistem energetic bazat pe emisii scăzute de carbon. Propunerile de politică acoperă domenii ca eficiență energetică, energie regenerabilă, aspecte precum proiectarea pieței de energie electrică, securitatea aprovizionării cu energie electrică dar și reguli de guvernare a Uniunii Energetice. În plus, pachetul conține mai multe măsuri prin care consumatorul este pus în prim plan, măsuri destinate să informeze asupra alegerii ofertelor de energie, să ofere acces la instrumente fiabile de comparare a prețurilor și să ofere posibilitatea de a produce și vinde propria energie electrică.

Categoria prosumerilor nu are un cadru legal armonizat care să reglementeze acest domeniu, deoarece multe state membrie ale Uniunii Europene au adoptat abordări diferite. Nici termenul de prosumer nu are încă o definiție precisă, deși multe țări au adoptat concepte echivalente care se concentrează fie pe elementul de producție, fie pe cel de consum.

Mai mult, aspectele financiare privind categoria prosumerilor diferă de la o țară la alta. Nu există un cadru financiar armonizat care să sprijine procesul de a deveni prosumator, fiecare guvern instituind propriile scheme de sprijin.

Prosumeri în România

Legislația română nu a stabilit niciun cadru de reglementare cu privire la conceptul de prosumer. Cu toate acestea, termenul este menționat în documentele de lucru pentru Strategia Națională Energetică 2016-2030, cu perspectivă pentru 2050 (Strategia) iar prosumatorul este definit ca fiind consumatorul final de energie care produce energie electrică la locul consumului, utilizând unități mici de generare. Conform Strategiei, prosumerii sunt percepuți drept consumatori activi de energie electrică din rețea, care au capacitatea de a furniza rețelei energia electrică produsă, și invers în caz de sub-producție.

În 2017 a existat o încercare de reglementare a situației prosumerilor. Ultima modificare a Legii care reglementează sursele regenerabile de energie din România a încercat să ofere claritate termenului, afirmând că persoanele fizice care dețin de unități de producție de energie electrică din surse regenerabile cu o capacitate instalată sub 100kW pe loc de consum, pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică aparținând operatorilor de distribuțuie, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelei electrice la un preț stabilit conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energetic. În plus, Ministerul Finanțelor trebuia să elaboreze un cadru legal deoarece codul fiscal național nu include un model de impozitare a micilor producători de energie, iar autoritățile nu erau sigure care va fi regimul fiscal pentru această categorie de persoane.

Un pas coerent și firesc pe care Guvernul României trebuia să-l facă, având în vedere faptul că la nivel european lucrurile s-au derulat mai ușor, dar totul s-a încheiat în incertitudine. La fel ca majoritatea instrumentelor legislative care reglementează domeniul energetic, și acesta are aceeași doză de imprevizibilitate și multe blocaje care împiedică evoluția sa.

Deocamdată, cei care doresc să devină prosumer trebuie să respecte un mecanism de autorizație mult prea birocratic, care necesită bani și timp. Acordarea autorizațiilor și permiselor necesare durează mai mult de un an, în acest proces fiind implicate nu mai puțin de 10 instituții.

Însă procedurile birocratice nu sunt singura problemă. Cele mai mari obstacole sunt reprezentate de vechea infrastructură, lipsa rețelelor inteligente care permit prosumerilor injectarea energiei în rețea, și desigur, lipsa legislației. Până și Ministrul român al Energiei, Anton Anton, a declarat că situația privind reglementarea prosumerilor este „într-adevăr ridicolă”. Pentru ca toate aceste obstacole să fie rezolvate e nevoie nu de observația perspicace a Ministrului Energiei, ci ca instituțiile responsabile să colaboreze pentru eliminarea acestor bariere.

Președintele Comisiei pentru Industrii, Iulian Iancu, în mâinile căruia se află întreaga legislație pentru sectoarele de gaze și energie, a îndrăznit să promită că în scurt timp vom asista la o adevărata revoluție legislativă în ceea ce priveșe utilizarea și producția de energie din surse regenerabile.

Au trecut ani plini de controverse cu privire la modificările legislative și nimeni nu este mulțumit de schimbările efectuate până acum. În acest moment, avem doar „buni observatori” care subliniază disfuncționalitățile din domeniul energetic, dar care uită să atragă atenția și asupra importanței efortului colectiv și sinergiilor dintre instituții și celelalte părți interesate.

Perspective

Se fac pași înapoi în acest proces al tranziției energetice, iar această situație trebuie să înceteze. Pentru ca acest lucru să se întâmple, mai multe măsuri pot fi instituite: eliminarea procedurilor și legislației administrative restrictive care inhibă investițiile; organizarea de campanii de informare, astfel încât cetățenii să fie conștienți de modul în care pot contribui la un sistem energetic durabil, obținând totodată și un control crescut asupra nevoilor lor energetice; stimularea inovației și competitivității în domeniul energetic.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia încearcă să stabilească un cadru care să le permită prosumerilor un rol mai activ în cadrul sistemelor energetice naționale și locale. Pașii făcuți prin pachetul „Energie curată pentru toți europenii” merg în direcția corectă, deoarece încearcă să înlăture obstacolele de reglementare cu care se confruntă cetățenii, dar acest obiectiv poate fi atins și prin alte inițiative. Un sprijin clar pentru actorii locali și comunitățile energetice din cadrul politicii de coeziune, însoțit de un buget care permite oamenilor să participe la crearea sa, ar putea favoriza implicarea cetățenilor și transformarea sistemului energetic într-unul mai eficient, mai curat și mai democratic.

Prosumeri în România

Procesul transformativ al sistemului energetic tradițional a început deja în Europa odată cu elaborarea conceptului Uniunii Energetice care „pune cetățenii în prim-plan, în care cetățenii își asumă rolul de motor al tranziției energetice, beneficiază de noi tehnologii pentru a-și reduce facturile și participă activ la piață și, de asemenea, în care consumatorii vulnerabili sunt protejați.”

Noile inițiative politice și de reglementare recunosc rolul fundamental al consumatorilor în atingerea potențialului maxim al Pieței Energetice Europene și modul în care aceștia pot participa în mod benefic la procesul de tranziție energetică. (mai mult…)