Fair Transition

Tranziția justă este un model economic de dezvoltare ce constă în politici publice elaborate de jos în sus, menite să creeze condițiile necesare pentru venituri corecte și o viață decentă pentru toți lucrătorii și comunitățile afectate de reducerea activității industriale și de măsure de reducere a poluării. Una din principalele probleme create de tranziția energetică este dată de modul în care unele regiuni suportă majoritatea costurilor pentru tranziție. Valea Jiului este cel mai bun exemplu din România în acest sens. Având o rată a șomajului ridicată dar și un trend semnificativ descendent al populației, zona nu a reușit să depășească șocul produs de închiderea minelor și a termocentralelor.

În acest sens, am organizat vizita Platformei Europene pentru Regiuni Carbonifere în Tranziție, reprezentată de Klaus Borhardt, în Valea Jiului. Scopul acestei vizite a fost identificarea de noi oportunități de dezvoltare care să fie și finațabile prin proiecte de la Comisia Europeană. În urma acestei vizite, cei 6 primari din cele mai mari localități din Valea Jiului au fost invitați la Bruxelles pentru a semna un Memorandum de Înțelegere prin care aceștia se angajează să coopereze pentru a atrage finanțări benefice întregii regiuni.

Pentru a avea o mai bună înțelegere în ceea ce privește oportunitățile de dezvoltare economică a Văii Jiului, am comandat o modelare economică Centrului Român de Politici Economice. Aceștia au făcut o comparație între mai multe scenarii de investiții. Dintre acestea, cel mai nerentabil scenariu ar fi păstrarea minelor și termocentralelor existente (sau modernizarea lor). Pe de altă parte, cele mai rentabile scenarii sunt reprezentate de investițiile în domenii precum: microfermele de familie, plantarea de pomi fructiferi sau investiția în surse regenerabile de energie. Rezultatele acestui studiu vor fi prezentate în două rânduri, odată în București – menite să ajungă în atenția autorităților centrale; și odată în Valea Jiului pentru a ajunge la toți actorii locali relevanți.

TAB CONTENT1
TAB CONTENT2