Projects

 • Energy Source Transition

  Tranziția energetică reprezintă procesul de transformare a sistemului energetic actual bazat pe combustibili fosili într-un sistem curat cu emisii zero de carbon având la bază utilizarea surselor regenerabile de energie și implementarea măsurilor privind eficiența energetică. La nivel național, România trebuie să îndeplinească până în 2020 o reducere a emisiilor

 • Environment

  Pe lângă campaniile principale pe care le desfășurăm, susținem în limita resurselor noastre disponibile și alte proiecte care corespund misiunii noastre. Credem că în România sectorul non-guvernamental, și mai ales cel de mediu, trebuie să crească pentru a asigura că vocea cetățenilor este auzită, pentru ca deciziile să nu fie

 • Mining And Coal Power Plants

  Minele de lignit și termocentralele pe cărbune din România au depășit în numeroase rânduri limitele legale în ceea ce privește emisiile (dixid de azot, dixid de carbon și oxid de sulf) dar și în ceea ce privește poluarea aerului, poluarea apei, poluarea fonică și poluarea solului. România este una din

 • Fair Transition

  Tranziția justă este un model economic de dezvoltare ce constă în politici publice elaborate de jos în sus, menite să creeze condițiile necesare pentru venituri corecte și o viață decentă pentru toți lucrătorii și comunitățile afectate de reducerea activității industriale și de măsure de reducere a poluării. Una din principalele

 • Funding Development