fbpx

Greenpeace și Bankwatch – Unitatea 7 Turceni operează nelegal

Complexul Energetic Oltenia a repus în funcțiune un grup energetic din cadrul termocentralei Turceni, deși acesta nu îndeplinește condițiile de funcționare conform legislației privind emisiile industriale (1). Echipele Greenpeace și Bankwatch, aflate în zona termocentralei, au sesizat astăzi Garda de Mediu Gorj pentru a efectua un control în urma căruia să constate funcționarea ilegală a grupui 7 și să îi suspende activitatea.

Termocentrala Turceni aparținând Complexului Energetic Oltenia (CEO), la care în anii 1978-1987 au fost construite 7 grupuri energetice, funcționează în baza reglementărilor unei autorizații integrate de mediu emise în martie 2014 de Agenția de Protecție a Mediului Gorj. Această autorizație nu include grupul 7, deoarece acesta din urmă își epuizase perioada de funcționare la începutul anului 2014.

Grupul energetic 7 a avut din 2006 o scutire de la îndeplinirea obligațiilor legale de reducere a poluării, sub forma unui angajament de a mai funcționa doar 20 de mii de ore începând cu 2008, până cel târziu la 31 decembrie 2015. Conform acestei derogări, timp de  5-6 ani grupul 7 a poluat până la de 10 ori mai mult decât normele legale general valabile sau față de alte grupuri energetice de la Turceni (2). Cele 20.000 de ore au fost epuizate în 2014.

Conform legislației aplicabile, grupul 7 nu mai poate fi pus în funcțiune decât dacă au loc investiții pentru conformarea cu standardele de mediu aplicabile unei termocentrale noi și numai după revizuirea autorizației integrate de mediu pentru termocentrala Turceni în ansamblu. Complexul Energetic Oltenia (CEO) a solicitat deja revizuirea autorizației pentru Turceni, în decembrie 2015, pentru a încerca să evite din nou conformarea cu normele de poluare, practic prin redenumirea instalației de ardere. În orice caz, punerea în funcțiune înainte de emiterea unei autorizații integrate de mediu revizuite încalcă prevederile legale.

Greenpeace România și Bankwatch România au constatat funcționarea unității 7 și au solicitat lămuriri companiei în această dimineață, la sediul acesteia.

Ionuț Cepraga, Coordonator de campanii în cadrul Greenpeace România declară:

Încercăm să aflăm de la conducerea termocentralei de ce au ales să pună în funcțiune acest grup fără a respecta legislația din domeniu. Am solicitat astăzi Gărzii Naționale de Mediu să efectueze o inspecție a termocentralei. În urmă acestui control, ne așteptăm ca Garda de Mediu să constate funcționarea ilegală a grupului 7 și să dispună suspendarea imediată a activității acestuia. Echipa noastră se află acum la Turceni pentru a ne asigura că termocentrala respectă condițiile legale.”

Alexandru Mustață, Coordonator de campanii în cadrul Bankwatch România declară:

„Asociația Bankwatch Romȃnia a cerut în instanță anularea autorizației integrate de mediu pentru Termocentrala Turceni în decembrie 2014, neregulile acesteia fiind legate în principal de baza legislativă veche, standardele de emisii folosite și lipsa unei evaluări a impactului asupra mediului. În primă instanță acțiunea a fost respinsă, dar recursul este în judecare. În ceea ce privește redenumirea Unității 7, un artificiu prin care aceasta să beneficieze în continuare de derogări, Bankwatch Romȃnia a transmis în decembrie 2015 o sesizare către Comisia Europeană, fiind încălcate, din perspectiva noastră, patru directive și am cerut cercetarea acestui potențial caz de infringement.”

Note pentru editori

(1) Legea 278/2013 privind emisiile industriale, Secțiunea a 2-a, Art. 4, Al. 1: “Este interzisă operarea fără autorizaţie integrată de mediu/autorizaţie de mediu a oricărei instalaţii sau instalaţii de ardere, instalaţii de incinerare a deşeurilor sau instalaţii de coincinerare.”

(1) Directiva 2010/75/UE privind Emisiile Industriale, transpusă prin Legea 278/2013,  a oferit două opțiuni grupurilor energetice beneficiare ale derogării ce permitea funcționarea în limita a 20 000 de ore: a) să fie scoase din funcțiune înainte de 1 ianuarie 2016 sau b) să fie retehnologizate astfel încât să corespundă valorilor limită de emisii aplicabile grupurilor energetice nou construite (NOx – 150 mg/m3, SO2 – 150 mg/ mși pulberi în suspensie – 10 mg/ m3). Ca ordin de mărime, pentru comparație, valorile minime lunare înregistrate la grupul 7 pentru anul 2013 au fost de 486 mg/ m3 NOx, 4898 mg/ m3 SO2 și 168 mg/ m3 pulberi în suspensie.

foto: Mircea Topoleanu/Greenpeace