fbpx

Finanțarea climatică prin Pactul Ecologic European

DESCARCĂ GHIDUL

 

Acest ghid detaliază procesul de finanțare prin fonduri europene la nivel european și național și explică etapele participării publice pentru selectarea și monitorizarea investițiilor realizate prin fonduri europene.

În perioada de finanțare 2021-2027, toată țările UE, inclusiv România, trebuie să prioritizeze investiții publice destinate tranziției ecologice și digitale, cu accent pe transportul durabil, infrastructură digitală, producție și utilizarea energiei din surse regenerabile, măsuri de eficiență energetică și infrastructură de mediu. În plus, o atenție specială trebuie acordată investițiilor în proiecte de reconversie a regiunilor monoindustriale și a celor cu o intensitate ridicată a carbonului.

Pentru o mai bună gestionare a fondurilor disponibile în următoarea perioadă de finanțare și pentru creșterea capacității de absorbție a acestor resurse financiare este nevoie de o implicare mai activă a cetățenilor și a partenerilor sociali, astfel încât proiectele acceptate pentru finanțare să reflecte nevoile exacte ale comunităților.

Pentru județele cele mai afectate de schimbările climatice și tranziția energetică, această implicare este cu atât mai importantă în identificarea alternativelor durabile pentru economia locală și pentru îmbunătățirea calității vieții a cetățenilor. Județul Gorj este un exemplu de regiune care are nevoie de o societate civilă implicată și autorități interesate pentru a putea beneficia de oportunitățile create de tranziția energetică. 

DESCARCĂ GHIDUL