fbpx

Decuplarea creșterii economice de consumul de energie

Acest raport demonstrează că premisa conform căreia creșterea economică presupune o mărire a consumului de energie nu se mai întâmplă în realitate, nici în România și nici în alte țări europene. Din 2009, România înregistrează o creștere constantă a PIB-ului și totodată scăderea consumului de energie. Acest lucru este valabil și pentru Uniunea Europeană începând cu 2010.

Evoluția PIB și a emisiilor de CO2 între 2000 și 2015. Axa verticală stânga, linia gri: PIB, milioane euro. Axa verticală dreapta, linia albastră: emisii CO2, milioane tone.

Cu toate acestea, strategiile energetice ale țării prevăd o creștere cu 100% a consumului până în 2030. Rezultatele din teren, ne arată, în schimb, că România are un potențial foarte mare de reducere a consumului. Autoritățile pot lua măsuri pentru sunt sporirea eficienței energetice, reducerea emisiilor generate în transporturi sau dezvoltarea energiilor regenerabile.

Puteți citi raportul complet disponibil aici.