fbpx

Analiza Raportului de mediu și a Studiul de evaluare adecvată privind Strategia Energetică a României

Fundaţia Greenpeace CEE România şi Asociaţia Bankwatch România au analizat Raportul de mediu şi Studiul de evaluare adecvată elaborate în cadrul procedurii SEA pentru Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050.

Raportul celor două organizații arată că documentele puse în dezbatere sunt incomplete şi tratează superficial subiectul abordat. Raportul de mediu ignoră alte planuri și strategii elaborate anterior și nu identifică aspectele de mediu relevante care trebuie analizate. Studiul de evaluare adecvată enumeră o serie de proiecte care vor avea un „impact semnificativ” asupra mediului, însă nu propune soluții alternative sau măsuri compensatorii, iar impactul cumulat al proiectelor nu este evaluat.

Analiza raportului de mediu este disponibilă aici.