fbpx

Subvenționarea infrastructurii de gaze a UE nu se mai justifică

DESCARCĂ BROȘURA

Infrastructura actuală de aprovizionare cu gaze naturale poate acoperi cererea la nivelul UE în orice scenariu, inclusiv în cel al unei decarbonizări rapide. A permite ca această infrastructură să fie finanțată cu fonduri europene ar reprezenta o utilizare ineficientă a banilor contribuabililor și ar contraveni obiectivelor climatice propuse și convenite. O finanțare suplimentară a gazului natural din partea UE nu ar crea decât și mai multe active nerecuperabile. Acest lucru se aplică în special în cazul fondurilor menite explicit să sprijine o tranziție către neutralitatea climatică, cum ar fi fondurile pentru o tranziție justă, pentru dezvoltare regională și pentru redresare.

Resursele bugetare limitate trebuie alocate către soluțiile cele mai performante pentru tranziția către neutralitatea climatică, cum ar fi sursele regenerabile și eficiența energetică.

Această broșură a fost realizată prin coroborarea contribuții a mai multor experți de politici ai CAN Europe, CEE Bankwatch, E3G și ai Oficiului European de Politici al WWF.

DESCARCĂ BROȘURA