fbpx

Solicităm măsuri de recuperare economică ecologică în România 

Criza generată de COVID-19 reprezintă un test pentru guvernele europene care acum trebuie să planifice în mod eficient și durabil măsuri și politici pentru înlăturarea efectelor negative ale pandemiei asupra economiei.

Instituții importante de la nivel European îndeamnă la elaborarea unor strategii pe termen lung de recuperare economică în care investițiile să susțină tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Miniștrii mediului din 17 state membre ale Uniunii Europene, dar și numeroși decidenți politici, organizații non-guvernamentale, sindicate și companii au semnat pentru crearea Alianței Europene pentru Redresare Economică Verde, inițiativă pornită de președintele Comitetului de Mediu din cadrul Parlamentului European. Țările care nu au aderat încă la această inițiativă sunt Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria , Lituania, Polonia și România.

În cadrul structurii nou create, semnatarii solicită ca procesul de redresare economică să fie proiectat având la bază principii ecologice și să susțină transformarea sistemului economic într-unul cu zero emisii de carbon. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar ca sursele de finanțare disponibile să fie distribuite în investiții cu potențial ridicat de generare de noi locuri de muncă și care contribuie într-un mod durabil și eficient la bunăstarea generală a societății.

Aceste idei au fost susținute și la ultima întâlnire a Consiliului European unde liderii guvernelor europene au discutat despre măsurile și politicile necesare pentru reconstruirea unei Europe mai rezistentă și mai durabilă. Concluziile reuniunii au avut în vedere stabilirea unei foi de parcurs pentru redresare economică care are ca punct central și prioritar tranziția către energie verde și transformarea sistemului digital ca pilon pentru relansarea economiei.

Pactul Ecologic European și alocările financiare stabilite în viitorul Cadru Financiar Multianual sunt esențiale în mobilizarea investițiilor în tehnologii și capacități energetice curate și digitalizate, în economia circulară sau în măsuri precum politica agricolă comună sau politica de coeziune. Următoarea propunere a Comisiei Europene pentru viitorul buget al Uniunii Europene va cuprinde în mod detaliat obiectivele specifice, perioada de implementare și cuantumul total al acestor investiții necesare.

La nivel național, planurile de recuperare economică nu sunt încă conturate într-un mod concret, iar voința liderilor politici de a se alătura inițiativelor europene de redresare economică verde nu există. Având în vedere contextul nefavorabil generat de COVID-19, este imperios necesar ca decidenții politici să demareze elaborarea unei strategii de investiții și politici care să favorizeze trecerea la o economie durabilă, decarbonizată, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare și climatice pe termen mediu și lung.

Solicităm Guvernului României să se alăture eforturilor depuse la nivel european pentru o planificare eficientă a procesului de redresare economică post-pandemie, în conformitate cu obiectivele climatice și energetice.