fbpx

Front comun al organizațiilor de mediu pentru semnarea Angajamentului global pentru reducerea emisiilor de metan de către România

Peste zece organizații neguvernamentale de mediu și tineret au transmis azi o scrisoare deschisă Președintelui României și Ministrului Mediului prin care solicită semnarea Angajamentului global pentru reducerea emisiilor de metan, unul dintre cele mai importante angajamente asumate în cadrul COP26. 

Angajamentul global pentru reducerea emisiilor de metan reprezintă o inițiativă prin care  țările din întreaga lume se obligă să contribuie la reducerea emisiilor globale de metan. Până în prezent, 103 țări s-au alăturat acestui obiectiv ambițios de a reduce emisiile de metan cu „cel puțin 30% față de nivelurile din 2020 până în 2030 și să treacă spre utilizarea celor mai bune metodologii de monitorizare și verificare a emisiilor de metan, cu un accent deosebit pe sursele cu emisii mari”.

România are una din cele mai vechi infrastructuri de energie din Europa, iar emisii fugitive de metan au fost documentate la majoritatea infrastructurii de petrol și gaze investigate în România. Pe de altă parte, companiile care operează în România nu implementează programe de monitorizare sau prevenție de tip Leak Detection and Repair (LDAR). Aceste aspecte urgentează nevoia adoptării unor măsuri relevante pentru gestionarea și reducerea emisiilor de metan și necesitatea unor eforturi coordonate la nivel regional și global pentru a reduce impactul gazelor cu efect de seră asupra climei. 

Totodată, România este printre primele țări producătoare de gaze fosile cu un rol important în Europa, iar prin exploatarea gazului fosil au loc emisii de metan pe întregul lanț de aprovizionare. Având în vedere această poziție, țara noastră ar trebui să își asigure un rol important în gestionarea emisiilor de metan, mai ales în perspectiva creșterii capacității de exploatare a gazelor din Marea Neagră. Acest lucru ar însemna un procent de emisii crescute, care la momentul actual nu sunt monitorizate.

Metanul este un gaz cu efect de seră puternic cu un potențial de încălzire globală de 84-86 de ori mai mare decât dioxidul de carbon pe o durată de 20 de ani, iar 60% dintre emisii se datorează acțiunilor umane. 

Scrisoarea completă poate fi citită mai jos. Organizațiile semnatare sunt: Bankwatch România, 2Celsius, Camera Șepte, WWF România, Comunitatea Declic, Gastivists România, Asociația Parteneriatul Global al Apei din România, Greenpeace România, Eco Civica, Mai Mult Verde, Consiliul Tineretului din România, ROMAPIS Federația Asociațiilor Apicole din România. 

Scrisoare deschisă privind Angajamentul Global pentru reducerea emisiilo...