Misiune

Bankwatch România este o asociație înființată în iulie 2012, al cărei scop este de a preveni impactul negativ de mediu și social al proiectelor publice și private și de a promova alternative durabile și participarea publicului la luarea deciziilor. Membrii fondatori ai asociației sunt Ionuț Apostol (CEE Bankwatch Network), Cătălina Rădulescu (avocat), Crisanta Lungu (Greenpeace România), Andreea Ofițeru (jurnalist) și CEE Bankwatch Network.

Obiectivele pe care Asociația și le-a propus includ:

 

Creșterea gradului de conștientizare

Creșterea gradului de conștientizare și implicare în ceea ce privește activitățile instituțiilor financiare internaționale în Europa Centrală și de Est și impactul de mediu și social al acestora.

Promovarea transparenței decizionale

Promovarea transparenței decizionale și a participării publice în ceea ce privește politicile și proiectele instituțiilor financiare internaționale precum și în ceea ce privește luarea oricăror decizii cu impact asupra mediului luate de orice instituții naționale sau internaționale.

Cooperarea cu organizații neguvernamentale

Cooperarea cu organizații neguvernamentale pentru oprirea sau limitarea impactului proiectelor cu potențial impact de mediu și social.

Apărarea dreptului la un mediu sănătos

Apărarea dreptului la un mediu sănătos, protecţia naturii, prevenirea schimbărilor climatice, protecţia mediului urban, promovarea surselor regenerabile de energie, promovarea unor modele de viaţa ecologice, prin orice mijloace legale.

Consolidarea societăţii civile

Consolidarea societăţii civile prin încurajarea participării publicului la luarea deciziilor în administraţia publică.

Creșterea gradului de conştientizare

Creșterea gradului de conştientizare privind necesitatea protejării mediului în rândul factorilor de decizie precum şi al publicului.

Protecţia drepturilor fundamentale

Protecţia drepturilor fundamentale: dreptul la un mediu sănătos, dreptul la şanse egale, acces la justiţie, dreptul la viaţă, libertatea de exprimare etc.

Formarea şi dezvoltarea resurselor umane.

Formarea şi dezvoltarea resurselor umane.