slider-carbune-1024x7170edit
homepage-banner
Ne propunem să abordăm tranziția energetică pe trei piloni: politici publice și măsuri pentru tranziția energetică – prin încurajarea măsurilor care susțin transformarea sistemului energetic într-unul curat, fără emisii de carbon; tranziția justă în Gorj – prin dezvoltarea unei coaliții formate din societatea civilă, autorități locale și mediul de afaceri în județul Gorj care să se implice activ pentru o tranziție echitabilă; clinica juridică pentru dreptul mediului – pentru a instrui specialiști în legislația de mediu care să contribuie la prevenirea și combaterea daunelor de mediu provocate de proiectele energetice.

Provocările tranziției energetice în Romania

Provocările tranziției energetice în Romania

homepage-banner
Una din principalele probleme create de tranziția energetică este dată de modul în care unele regiuni suportă majoritatea costurilor pentru tranziție. Tranziția justă este un model economic de dezvoltare ce constă în politici publice elaborate de jos în sus, menite să creeze condițiile necesare pentru venituri corecte și o viață decentă pentru toți lucrătorii și comunitățile afectate de reducerea activității industriale și de măsuri de reducere a poluării.

Tranziție justă

Tranziție justă

homepage-banner
Minele de lignit și termocentralele pe cărbune din România au depășit în numeroase rânduri limitele legale în ceea ce poluarea aerului, poluarea apei, poluarea fonică și poluarea solului. România este una din țările cu cel mai divers mix energetic din Europa, astfel, eliminarea cărbunelui din producția de energie electrică, până în 2030, reprezintă un țel realist și necesar având în vedere acordul de la Paris care stipulează emisii zero până în 2050.

Minerit și termocentrale

Minerit și termocentrale

homepage-banner
Tranziția energetică reprezintă procesul de transformare a sistemului energetic actual bazat pe combustibili fosili într-un sistem curat cu emisii zero de carbon având la bază utilizarea surselor regenerabile de energie și implementarea măsurilor privind eficiența energetică. La nivel european, pentru 2030 s-au instituit angajamentele în domeniul climatic și energetic: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% față de nivelurile din 1990; creșterea eficienței energetice cu 32,5% față de nivelul de referință din 2007; creșterea ponderii surselor regenerabile de energie până la un nivel de 32%.

Tranziție energetică

Tranziție energetică

previous arrow
next arrow