fbpx

Dan DobreDan Dobre s-a alăturat echipei Bankwatch în 2019 fiind implicat în campania pentru eliminarea treptată a cărbunelui din mixul energetic românesc. În acest sens, lucrează îndeaproape cu comunitățile afectate de mineritul lignitului dar și de termocentralele pe cărbune. Având în vedere că tranziția energetică poate afecta disproporționat comunitățile din regiunile carbonifere, o altă parte a eforturilor acestuia se concentrează pe susținerea tranziției juste în Valea Jiului. Dan este absolvent al masteratului de Teorie și Analiză Politică, având un interes specific pentru economia comportamentală.