Funding Development

Bankwatch România monitorizează investiții publice, naționale și internaționale, către proiecte de dezvoltare cu impact de mediu și social cu scopul de a impune respectarea standardelor internaționale și de a alinia macanismele de finațare cu obiectivele dezvoltării durabile.

Printr-un proiect finanțat prin Programul Comisiei Europene DEAR (Development Education and Awareness Raising), am monitorizat în perioada 2015-2017 investiții publice, naționale și internaționale în proiecte de dezvoltare cu impact de mediu și social cu scopul de a impune respectarea standardelor internaționale și de a alinia mecanismele de finanțare cu obiectivele ONU pentru dezvoltare durabilă.

În cadrul acestei linii de acțiune, Bankwatch România a implementat campanii al căror subiect au fost proiectele finanțate de bănci multilaterale pentru dezvoltare* în ţări în curs de dezvoltare, precum și proiecte sprijinite prin fonduri de investiții regionale ale Uniunii Europene. În acelaşi timp, am organizat evenimente de conştientizare şi educare a publicului european precum workshopuri, proiecții de film și dezbateri.

*Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

TAB CONTENT1
TAB CONTENT2