fbpx

Call for consultant: study on sustainable heating solutions in the town of Motru, Gorj County, Romania/ Apel pentru consultant: soluții de încălzire regenerabilă pentru orașul Motru, Gorj

Important update! We have extended the deadline for submitting the offers for the call for consultancy to study and identify feasible solutions for heating in Motru until February 21.

Actualizare importantă! Am prelungit termenul limită de depunere de oferte pentru apelul de consultanță pentru realizarea studiului care să identifice soluții fezabile de încălzire în Motru pănă la data de 21 februarie. 

 

  • Friday, January 21 was the last day to send questions about our call for consultant. In order to ensure the transparency of the process of choosing the consultant to conduct the study, we publish the questions and our answers. Please download them here.
  • Vineri, 21 ianuarie a fost ultima zi în care canditații au putut trimite întrebări în legătură cu apelul nostru pentru consultanță. În spiritul transparenței procesului de alegere a unui consultant care să realizeze studiul, publicăm întrebările și răspunsurile noastre. Vă rugăm să le descărcați de aici.

EN (RO will follow)

The town of Motru is located near the lignite mines of Oltenia Energy Complex and will be one of the most affected by the future decarbonisation.In Motru, many households are using the network of the local heating thermal power plant, which is fueled by lignite. The rest of the households have mostly switched to individual gas-fired thermal boilers and others are using wood and/ or coal for heating in outdated polluting stoves.  Motru is also facing a difficult situation in the supply of thermal energy. Failures are more frequent, and recently all residents connected to the district heating system have been left without heat in their homes.

To support the local authorities in the energy transition by replacing the current inefficient system, Bankwatch Romania Association opens a call for consultancy to study the local potential for renewable energy and identify feasible solutions for heating in Motru

Eligibility

Experts and companies in the field of sustainable energy, with a background in engineering or similar. They should have extensive knowledge of the heating sector and of renewable energy sources, and at least 10 years of professional experience with these issues. Excellent knowledge of English is required. Knowledge of or previous experience specific to Romania or the central-eastern European region would be beneficial.

How to apply

Applicants should submit their offers by February 21 to dan.dobre@bankwatch.org 

The offer should contain:

  1. CV highlighting the required qualifications and experience
  2. Application consisting of technical and financial elements. The technical elements comprise a 2-page outline proposal for the study. The financial elements comprise the financial offer including VAT. The candidate should name at least two references who have agreed to support the application.
  3. Examples of similar previous work are welcome in support of the application.
  4. Signed statement certifying that the candidate does not fall into any situation that is grounds for exclusion from participation in the procurement (according to Bankwatch’s internal procedures)

Full requirements can be downloaded here. Please go through the entire document before applying!

RO

Orașul Motru se află în apropierea minelor de lignit ale Complexului Energetic Oltenia și va fi una dintre cele mai afectate de viitoarea decarbonizare. În Motru, multe gospodării folosesc rețeaua centralizată de încălzire care este alimentată cu lignit. Restul gospodăriilor au trecut în mare parte la centrale termice individuale pe gaz, iar altele folosesc lemne și/sau cărbune pentru încălzire în sobe poluante învechite. Orașul Motru se confruntă cu o situație dificilă și în furnizarea energiei termice. Avariile sunt tot mai dese, iar recent toți locuitorii conectați la sistemul centralizat au rămas fără căldură în case.

Pentru a susține autoritățile locale în tranziția energetică prin înlocuirea actualului sistem ineficient, Asociația Bankwatch România deschide un apel pentru consultanță pentru realizarea unui studiu privind potențialul local de energie regenerabilă, care să identifice soluții fezabile de încălzire în Motru.

Eligibilitate

Experți și companii în domeniul energiei durabile, cu experiență în inginerie sau similar. Aceștia ar trebui să aibă cunoștințe extinse în sectorul încălzirii și a surselor de energie regenerabilă și cel puțin 10 ani de experiență profesională în această zonă. Sunt necesare cunoștințe excelente de engleză. Cunoaștințe sau experiență anterioară specifică României sau regiunii Europei Centrale-Est este benefică.

Cum se aplică

Solicitanții trebuie să își trimită ofertele până pe 21 februarie la dan.dobre@bankwatch.org

Oferta trebuie să conțină:

  1. CV cu evidențierea calificărilor și experienței necesare
  2. Aplicație formată din elemente tehnice și financiare. Elementele tehnice cuprind o propunere schiță de 2 pagini pentru studiu. Elementele financiare cuprind oferta financiară inclusiv TVA. Candidatul trebuie să numească cel puțin două referințe care au fost de acord să susțină cererea.
  3. Sunt binevenite exemple de studii anterioare similare în sprijinul cererii.
  4. Declarație semnată care să ateste că aplicantul nu se află în nicio situație care să constituie motiv de excludere de la participarea la achiziție (conform procedurilor interne Bankwatch)

Cerințele complete le puteți descărca de aici. Vă rugăm să parcurgeți întregul document înainte de a aplica!