fbpx

Căi pentru o tranziție justă în Europa de Sud-Est

DESCARCĂ ANALIZA

Acestă analiză este un document însoțitor al raportului „Retragerea accelerată a lignitului în Bulgaria, Grecia și România” publicat în mai 2020, care modelează impactul retragerii mai rapide a unor termocentrale pe huilă și a tuturor capacităților pe bază de lignit din sectorul energetic al celor trei țări.

Diferitele scenarii de eliminare treptată modelate au arătat că pierderile economice ale termocentralelor pe lignit sunt mai mari dacă închiderile au loc mai târziu. Dacă se întâmplă mai devreme, nu sunt necesare plăți compensatorii pentru capacitățile de producție, dar s-ar putea pierde în jur de 84 000 de locuri de muncă directe și indirecte în regiune. Drept urmare, indentificarea unor alternative economice în regiunile carbonifere este urgentă. Acest document prezintă ce este necesar pentru o tranziție justă, explică contextul din România, Bulgaria și Grecia, evidențiază oportunitățile de finanțare disponibile și enumeră o serie de recomandări pentru a le valorifica la maximum.

După ce au luat măsuri pentru a reduce răspândirea COVID-19, statele membre ale Uniunii Europene au convenit să dedice resurse semnificative pentru a sprijini redresarea economică. Printre acestea este și consolidarea Fondului de tranziție justă la 40 miliarde de euro după alocarea inițială de 7,5 miliarde euro. După ce Platforma pentru regiuni carbonifere în tranziție a devenit activă în 2018, a existat un efort constant în UE pentru a identifica soluții de redezvoltare de la cărbune întrucât acesta își pierde utilitatea. Prin urmare, în timp ce statele membre încep să își consolideze economiile după pandemia COVID-19, acestea trebuie să țină cont de nevoile specifice ale regiunilor cu un nivel ridicat de emisii de carbon.

DESCARCĂ ANALIZA