Projects

  • Minerit și Termocentrale

    Minele de lignit și termocentralele pe cărbune din România au depășit în numeroase rânduri limitele legale în ceea ce privește emisiile (dioxid de azot, dioxid de carbon și oxid de sulf), dar și în ceea ce privește poluarea aerului, poluarea apei, poluarea fonică și poluarea solului. România este una din