Projects

  • Energy Source Transition

    Tranziția energetică reprezintă procesul de transformare a sistemului energetic actual bazat pe combustibili fosili într-un sistem curat cu emisii zero de carbon având la bază utilizarea surselor regenerabile de energie și implementarea măsurilor privind eficiența energetică. La nivel național, România trebuie să îndeplinească până în 2020 o reducere a emisiilor